توسعه کسب و کار، راهی به سوی جهانی شدن
امروزه عبارت توسعه کسب و کار به گوش اکثر ما نام آشناست. بسیاری از ما به دنبال شروع کسب و کار و یا گسترش آن هستیم. معمولاً ابتدای هر مسیری افراد در تلاش برای آزمون و خطا هستند و ریسک بیشتری را می‌پذیرند. این در حالی است که افراد متخصص در شرکت توسعه کسب و کار وظیفه دارند برای موارد گوناگون در راستای رشد کسب و کار و صنعت برنامه ریزی کنند. بنابراین اعتماد به این افراد باعث می‌شود هزینه‌های اضافی انجام نداده و از شرکت کسب و کار جلوگیری کنیم.
ما در هلدینگ توسعه صنعت مهر با بهره‌گیری از کارشناسان کسب و کار و معماران سازمان در راستای کمک به رشد اقتصادی کسب و کارهای میهن عزیزمان برآمده‌ایم. همچنین شما می توانید با پر کردن فرم زیر درخواست مشاوره برای کسب و کار خود بدهید.

استراتژی های توسعه کسب و کار
کسب و کارها با توجه به اهمیت خود به دسته‌بندی‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند. طبیعی است برنامه‌ریزی برای هر یک ماهیت خود را دارد. بنابراین به کمک گروهی از متخصصان توسعه صنعت می‌توان استراتژی مناسبی برای کسب و کارها تدوین کرد. در ادامه به معرفی استراتژی‌های مختلف کسب و کار می‌پردازیم:

1- طرح و برنامه
2- فرآیند اجرا

در واقع زمانی که از استراتژی صحبت می‌شود، از دو بخش کلیدی طراحی و برنامه‌ریزی و فرآیند اجرا صحبت می‌کنیم.
1- طراحی و برنامه‌ریزی اولیه
برای توسعه کسب و کار لازم است بدانید در کدام مرحله از فرآیند رشد صنعت کاری خود قرار دارید. در این مرحله لازم است تحقیقات بازار انجام شود تا بتوان با توجه به مستندات در رابطه با مسیر رشد کسب و کار تصمیم‌گیری نمود. در واقع برای طراحی بوم کسب و کار لازم است اجزای زیر را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

  • بخش‌های مشتریان (Customer Segments)
  • ارتباط با مشتریان (Customer Relationships)
  • کانال‌ها (Channels)
  • جریان‌های درآمد (Revenue Streams)
  • فعالیت‌های کلیدی (Key Activities)
  • منایع کلیدی (Key Resources)
  • شرکای کلیدی (Key Partners)
  • ساختار هزینه‌ها (Cost Structure)
  • ارزش‌های پیشنهادی(Value Proposition)

2- اجرای فرآیند توسعه کسب و کار
بعد از طراحی و برنامه‌ریزی برای کار و کسب حالا نوبت اجرای فرآیندهاست. طبیعی است که تدوین بهترین برنامه ها بدون فاز عملیاتی به هیچ عنوان ارزش ندارد. اما این عملیاتی شدن نیز مستلزم تجربه کافی در حوزه اجرای بوم کسب و کار و گسترش و رشد صنعت مربوطه است. برای رسیدن به این مهم لازم است توصیه‌های زیر به درستی انجام پذیرد:
2-1- کمک گرفتن از یک معمار سازمان به شما کمک می کند تا بتوانید روند انجام فرآیندها را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.
2-2- جلسات مرتبی برای پیگیری روند واحدهای مختلف ترتیب دهید.
2-3- برای هر واحد شاخص‌های کلیدی عملکرد را مشخص نمایید.
2-4- دسترسی داده‌ها را برای مدیران هر واحد مقدور نمایید تا بتوانند عملکرد کارکنان را بسنجند.

در هلدینگ توسعه صنعت مهر، متخصصان توسعه کسب و کار آماده برنامه‌ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای فرآیند کسب و کار شما هستند. همچنین شما می‌توانید از طریق جلسات مشاوره گره‌ها و مشکلات کسب و کار خود را شناسایی کنید و در راستای رسیدن به اهداف خود قدم بردارید. ما در هلدینگ مهر بر خود لازم می‌دانیم، همراه کسب و کارها و صنایع گوناگون باشیم تا به اهداف خود برسند.

مهندسی تبلیغات

مهندسی تبلیغات

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

چاپ و بسته‌بندی

چاپ و بسته‌بندی